top of page

Over.... Digitale schilderijen

We leven in een tijd, waarin beeld staat voor snelheid, vergankelijkheid en oppervlakkigheid. Met mijn beelden zoek ik momenten van rust en overpeinzing, zowel voor mijzelf als voor de aanschouwer. In tijd gestolde sereniteit. Eén moment van reflectie, emotie, herkenning, verrassing of verbazing. Ik wil schilderen, maar met nieuwe instrumenten en ik wil de dynamiek van het proces vangen. Zo ontstonden dynamische schilderijen.

Langzaam in kleur en vorm veranderende schilderijen, maar nog steeds “schilderingen”. Voor mij is de computer een fantastisch instrument geworden om te maken wat ik maken wil. Paintings/pictures/drawings/graphics of hoe u ze wilt noemen. Persoonlijk noem ik ze computerpaintings. Mijn nieuwe canvas is een leeg scherm en mijn penseel elektronisch.

beweeg je cursor over het plaatje

en heb geduld!

We live in a time in which images represent speed, transience and superficiality. With my images I seek moments of peace and contemplation, both for myself and for the viewer. Serenity congealed in time. One moment of reflection, emotion, recognition, surprise or amazement. I want to paint, but with new instruments and I want to capture the dynamics of the process. This is how dynamic paintings were created.

Paintings slowly changing in color and shape, but still “paintings”. For me, the computer has become a fantastic tool to create what I want. Paintings / pictures / drawings / graphics or whatever you want to call them. I personally call them computer paintings. My new canvas is a blank screen and my brush is electronic.


move your cursor over the picture
and be patient!

 Arie van Garderen - Digitale schilderijen. Wil je er meer over weten? Stuur even een berichtje via het contactformulier.

bottom of page